Loopbaancoaching

Talenten in je organisatie wil je behouden en het liefst op de juiste plaats hebben. Wanneer mensen hun kwaliteiten niet kunnen ontwikkelen, is de kans dat zij minder gemotiveerd raken groot. Als vervolgens signalen niet worden opgepikt, kunnen betrokkenheid en productiviteit verloren gaan.

Bij loopbaancoaching hanteren wij drie stappen:

Grotere motivatie door de ontwikkeling van talent1. Het in kaart brengen van talent
We brengen om te beginnen talenten in kaart. Eén van de middelen die we daarbij gebruiken is Identity Compass. Dit meetinstrument analyseert de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker op objectieve wijze.

2. Het maken van een plan
Aan de hand van de scan en een gesprek met de medewerker gaan we dieper in op ambities, wensen en mogelijkheden. In gesprekken werken we een gestructureerd en realistisch plan uit waarin deze aspecten aan de orde komen.

3. Het borgen van ontwikkeling in beoordelings- en functioneringsgesprekken
Om de gestelde doelen realiteit te laten worden is begeleiding vanuit de organisatie essentieel. Door middel van het afnemen van beoordelings- en functioneringsgesprekken blijft je als werkgever betrokken bij het proces. Waar nodig biedt Sjouerman Coaching hierin begeleiding.
 


 "In 2008 ben ik via mijn werkgever in contact gekomen met Sjouerman Coaching. Ik had een leidinggevende functie en kreeg steeds meer moeite om mijn werk los te laten. Op een gegeven moment kwam ik in vicieuze cirkel terecht. Ik ging maar door en zag geen andere oplossing. Uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt met Meike Sjouerman. In eerste instantie heb ik een Identity Compass profiel ingevuld. Door het beantwoorden van specifieke vragen kregen we inzicht in wat ik als mens belangrijk vindt. Wat is voor mij belangrijk, hoe ga ik een gesprek in, is de omgeving waarin ik mij bevind belangrijk, hoe neem ik beslissingen, hoe motiveer ik mijzelf etc.
Het resulaat was een profielschets op maat wat een handvat bood om inzicht te krijgen in waar mijn verbeterpunten lagen met als uiteindelijk doel in staat te zijn om mijn werk los te laten na werktijd.

De gesprekken met Meike heb ik als zeer positief ervaren. Vaak weet je als mens wel wat je moet veranderen maar om de een of andere reden vindt je altijd wel een excuus om er niet mee aan de gang te gaan. Het goede van Meike is dat zij in staat is snel de vinger op de zere plek te leggen zonder hier een oordeel over te hebben. Zij is in staat om je anders naar een situatie te laten kijken en doet dit dusdanig dat ik met de feedback in staat was bepaalde situaties te veranderen. Ik heb meer inzicht in mijzelf gekregen, heb zicht gekregen in waarom ik bepaalde dingen doe zoals ik ze doe en dat geeft rust. Ik ben beter in staat om met bepaalde situaties om te gaan."


Ja, ik heb interesse

Als je onderstaand formulier invult, neem ik bij de eerstvolgende gelegenheid contact met je op.

Onderwerp *
Vul je onderwerp in...
Bedrijfsnaam *
Voer nog even de bedrijfsnaam in...
Naam *
Oeps! Je moet je naam nog invullen...
Telefoon *
Oeps! Je moet je telefoonnummer nog invullen...
E-mail *
Vul een geldig e-mailadres in...
Typ de cijfers over Typ de cijfers over
  Cijfers onduidelijk? Klik hier!
De cijfers komen niet overeen met de cijfers op het plaatje...