Geen standaard technieken

Sjouerman Coaching gaat niet uit van een standaard techniek of methode. We kijken naar wat jij nodig hebt en wat bij je past. De basis van onze aanpak wordt gevormd door de volgende methodieken:

NLP- Ieder mens ervaart de wereld op een eigen manierWat helpt jou?
Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) gaat er vanuit dat je continue aan het communiceren bent, zowel met jezelf als met anderen. Je communiceert met jezelf door middel van gedachten en ideeën. Je communiceert met anderen door middel van verbale- (praten, lachen) en non verbale communicatie (knikken, fronsen enzovoort). NLP heeft als basisgedachte dat ieder mens de wereld op eigen wijze ervaart. Ervaringen zijn vanuit dat oogpunt subjectief en voor iedereen verschillend. Je kunt je voorstellen dat als iets subjectief is, je een situatie op verschillende manieren kunt bekijken of ervaren. NLP laat zien hoe je ervaringen ook een andere betekenis kunt geven. Ten slotte gaat NLP er vanuit dat ieder mens alle bronnen of gereedschappen in zich heeft die ze nodig heeft om te slagen.

Time Line- Tijd vormt de basis
Time Line (Tijdlijn) is een model dat werd ontwikkeld door Tad James en Wyatt Woodsmall. Het gaat er vanuit dat tijd de basis vormt voor het coderen en opslaan van herinneringen in ons geheugen. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want hoe zou je anders het verschil weten tussen een herinnering en een droom over je toekomst? Time Line houdt zich daarom bezig met de vraag hoe ervaringen hun weerslag hebben op huidig gedrag.
Zowel prettige als onprettige gebeurtenissen uit het verleden zijn opgeslagen in jou. Onprettige gebeurtenissen kunnen echter op zo'n manier opgeslagen zijn dat ze je in het heden nog dwars kunnen zitten. Denk aan een vervelende emotie die vastgekoppeld zit aan een herinnering. Met het gebruik van Time Line zijn we in staat om in korte tijd (de impact van) een groot aantal herinneringen te veranderen en daarmee ons gevoel en gedrag. Gebeurtenissen uit het verleden worden hierbij niet veranderd. Wel wordt het idee of interpretatie van wat er in het verleden is gebeurd aangepast. De winst die je hieruit haalt is dat angsten, overtuigingen of beslissingen uit het verleden niet langer de leidraad hoeven te zijn voor het leven dat je nu leeft.

Provocatief coachen- Coachen met respect

Het provocatief coachen werd rond 1960 door therapeut Frank Farelly ontdekt en ontwikkeld. Deze uitdagende vorm van coachen wordt ook wel onorthodox genoemd vanwege de weerstand die de term provocatie oproept bij veel mensen.Het is dan ook juist dat vanuit deze weerstand en protest gewerkt wordt; je ervaart beweging, kracht en energie. Bij provocatief coachen gebeurt vooral dat wat je niet verwacht; de traditionele manier van coachen wordt losgelaten. Het uitgangspunt is ten alle tijden dat je zelf uiteindelijk prima weet wat het beste is voor jou en hoe je dingen aan wilt pakken.