Identity Compass

Identity CompassWat is Identity Compass en wat doet het?
Identity Compass is een meetinstrument. Het onderscheidt zich van veel andere methoden doordat het mensen niet in vooraf gedefinieerde types of categorieën probeert in te passen. Identity Compass meet ondermeer hoe mensen denken (informatie tot zich nemen en verwerken), zich gedragen en ontwikkelen, zich motiveren en beslissingen nemen in werksituaties.


Waar is Identity Compass op gebaseerd?
Identity Compass is gebaseerd op 50 zogenaamde metaprogramma’s. Metaprogramma’s zijn, veelal onbewuste, voorkeuren met betrekking tot ondermeer informatieopname, informatieverwerking en de beoordeling van informatie, (motieven van) gedrag, belangstelling, besluitvorming, werkstijl en planningstijl.


Waar bestaat Identity Compass uit?
Identity Compass bestaat uit vier versies die los van elkaar of gezamenlijk gebruikt kunnen worden:


Wanneer gebruik je Identity Compass?
In zijn algemeenheid gebruik je Identity Compass, net als elk ander meetinstrument, wanneer je de kwaliteiten van een (potentiële) medewerker wilt analyseren. Uit de praktijk blijkt dat Identity Compass door bedrijven onder andere gebruikt wordt in de volgende situaties:

 • Beoordeling van medewerkers;
 • Ontwikkeling van medewerkers;
 • 360 graden feedback;
 • Ziekteverzuim;
 • Werving en Selectie;
 • Teamontwikkeling;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Vaststellen van opleidingsbehoeftes;
 • Verbeteren van de interne communicatie;
 • Verbeteren van de externe communicatie / klantgerichtheid;
 • Coaching;
 • Outplacement.


Wie gebruikt Identity Compass?
Identity Compass wordt gebruikt door organisaties die op een professionele manier de kwaliteiten van hun medewerkers willen ontwikkelen. Organisaties die niet alleen zeggen dat mensen hun grootste kapitaal zijn, maar daar ook naar handelen. Identity Compass helpt daarbij. Nationaal en Internationaal, want Identity Compass kan zowel uitgevoerd als beoordeeld worden in 15 talen.


Wat levert het je op?
Relaties van Sjouerman Coaching geven aan dat zij door het gebruik van Identity Compass profiteren van:

 • Imago. Met Identity Compass plaats je medewerkers niet in vooraf vastgestelde types of hokjes. Een professionele organisatie werkt met realiteit in plaats van fictie. Identity Compass geeft een reëel beeld van medewerkers zoals ze zijn en wat ze kunnen.
 • Geld. Identity Compass wordt online uitgevoerd en is dan ook vanuit elke plaats in de wereld toegankelijk, op het moment dat jij dat wilt. Alle medewerkers, waar dan ook, kunnen vanaf hun werkplek of vanuit huis de scans invullen. Er hoeven dus geen extra personeels-, reis-, verblijf- of andere kosten te worden gemaakt. Om verdere kosten te besparen is het mogelijk om Identity Compass in licentie te gebruiken.
 • Gemak. Identity Compass kan zowel uitgevoerd als beoordeeld worden in 15 talen. Je kunt bijvoorbeeld een Spaanstalige medewerker een scan in het Spaans laten uitvoeren en de analyse vervolgens in het Nederlands ontvangen. Daarnaast kan de medewerker de uitslag in het Spaans ontvangen.
 • Zekerheid. Alle medewerkers worden beoordeeld op basis van dezelfde objectieve criteria. Dit geeft meer zekerheid dan het subjectieve oordeel van een persoon.

 

Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met Meike Sjouerman.