De Job Motivation Scan

De Job Motivation Scan: breng motivatie en tevredenheid in kaart
Tevreden en gemotiveerde medewerkers werken harder, klagen minder, zijn flexibeler en zorgen voor een betere sfeer. De organisatie kan daardoor sneller veranderingen doorvoeren en harder groeien.

De Job Motivation Scan biedt een gedetailleerde analyse van de werkmotivatie en werktevredenheid van medewerkers. Je krijgt een antwoord op hoe medewerkers afhankelijkheid en onafhankelijkheid in hun functie ervaren, welke zekerheid ze hieraan ontlenen en hoe ze hun vooruitzichten ervaren. Ook krijg je antwoord op in hoeverre medewerkers zich in hun functie uitgedaagd voelen en hun activiteiten als zinvol ervaren.


Wanneer gebruik je de Job Motivation Scan?
De relaties van Sjouerman Coaching gebruiken de Job Motivation Scan hoofdzakelijk om inzicht te krijgen in hoe medewerkers het werkklimaat binnen de organisatie ervaren. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

  • Het verzamelen van betrouwbare gegevens over de tevredenheid en motivatie in het werk;
  • Het analyseren van de toekomstverwachtingen van medewerkers;
  • Het registreren van de huidige uitvoering van functies en de mogelijkheden of noodzaak om deze te ontwikkelen;
  • Het registeren van gegevens om de organisatie verder te ontwikkelen.


Wat levert het je op?
Relaties van Sjouerman Coaching geven aan dat zij door het gebruik van de Job Motivation Scan profiteren van:

  • Geld. Gemotiveerde medewerkers zorgen voor minder verzuim en een lager verloop.
  • Imago. Enthousiaste medewerkers zorgen voor een beter contact met collega’s, klanten en leveranciers. De organisatie krijgt extern een grotere aantrekkingskracht op alle doelgroepen.
  • Zekerheid. Je weet wat er binnen de organisatie leeft en waar verbetering nodig of noodzakelijk is om een goede sfeer en samenwerking te creëren.
  • Tijd. Gemotiveerde medewerkers zijn creatiever, waardoor er sneller kwalitatieve oplossingen voor problemen worden gevonden.