De 360° Feedback Scan

360° Feedback Scan: betrek medewerkers bij de beoordeling van collega’s
Het beoordelen (en ontwikkelen) van medewerkers gebeurt natuurlijk dagelijks op de werkvloer. Door de manager, de directe collega’s en medewerkers van andere afdelingen. Omdat iedereen op een andere manier zijn of haar collega’s ervaart, is het goed om deze informatie ook te gebruiken op de formele beoordeling- en functioneringsmomenten.

De 360° Feedback Scan evalueert het functioneren en de ontwikkeling van een medewerker. Door gebruik te maken van de feedback van meerdere personen die een goed zicht hebben op het gedrag van de medewerker wordt een completer beeld van de medewerker gevormd. De scan stelt vragen over duidelijk omschreven werksituaties en observeerbaar gedrag.


Wanneer gebruik je de 360° Feedback Scan?
De relaties van Sjouerman Coaching gebruiken de 360° Feedback Scan hoofdzakelijk om vanuit verschillende invalshoeken inzicht te krijgen in het functioneren van medewerkers. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

  • Het verzamelen van informatie voor beoordeling- en functioneringsgesprekken met medewerkers;
  • Het achterhalen van ondernemersgeest, prestatiedrang en de bereidheid tot het delen van informatie;
  • Het verzamelen van informatie voor teamontwikkeling;
  • Het verzamelen van informatie voor coaching.


Wat levert het je op?
Relaties van Sjouerman Coaching geven aan dat zij door het gebruik van de 360° Feedback Scan profiteren van:

  • Zekerheid. Twee weten meer dan één en drie weten meer dan twee. Door feedback aan meer personen te vragen krijg je een minder eenzijdig en completer beeld van medewerkers.
  • Imago. Beoordeling van medewerkers wordt alleen als zinvol ervaren, als het gebeurd door mensen die er werkelijk iets zinnigs over kunnen zeggen.
  • Geld. Het bedrag van de 360° Feedback Scan is een fractie van de kosten die gepaard gaan met traditionele functionering- en beoordelingsmethoden.
  • Tijd. Het ongestructureerd verzamelen en opslaan van gegevens is tijdrovend. De 360° Feedback Scan is voor elke deelnemer gelijk en de resultaten zijn in 15 minuten beschikbaar.